Nieuws

Wij wensen u...

prettige feestdagen en een voorspoedig 2024!  

Lees meer

KERSTVAKANTIE: BOUW LIGT 2 WEKEN STIL

De komende twee weken is het Kerstvakantie. De enorme bouwproductie op kavel 2b (de groen gebouwen) en kavel 3 door bouwer Van Wijnen ligt dan stil.

Lees meer

Kavel X ingezaaid

Kavel X (de bijnaam voor het oostelijk deel van de parkeerplaats naast de ingang van het Westerpark bij de Voortuinen) is ingezaaid. De inrichting van het terrein start op zijn vroegst in 2024.

Lees meer

DE DAMWANDEN TRILLEN OP KAVEL 3

Bouwer Van Wijnen heeft het de omwonenden per brief al laten weten: deze weken wordt de damwand gezet op kavel 3. Die worden de grond in getrild en dat kan de nodige (geluids-) overlast geven.

Lees meer

BEHEER IN HANDEN VAN 'TO BE AT'

Gebouwen Blend en Pepper & Salt zijn in september opgeleverd. Daarna hebben al snel de nieuwe bewoners hun intrek genomen in de appartementen. Een hele operatie.

Lees meer

Bouw parkeergarage kavel 3 van start

In de week van 9 oktober gaat de bouw van de parkeergarage op kavel 3 van start. De sloop het laatste stukje oud kantoor is gereed. Als eerste worden damwanden aangebracht, dat gaat 4 weken duren.

Lees meer

Kavel 1B en 2A richting oplevering

De gebouwen Blend, Pepper & Salt zijn bijna klaar. Eind augustus worden ze opgeleverd. Dan zullen de eerste bewoners in hun nieuwe woning trekken. Ondertussen wordt het terrein ingericht.

Lees meer

Sloop kavel 3 bijna klaar

Het laatste stukje oud kantoorgebouw van het oorspronkelijke bankencomplex is tegen de grond. Bouwer Van Wijnen is de komende weken bezig het puin verder te sorteren en af te voeren. Daarna wordt de oude kelderbak nog gesloopt.  

Lees meer

KAVEL 2B KOMT BOVEN DE GROND

Terwijl onder twee van de 4 toekomstige gebouwen op kavel 2B wordt gewerkt aan de fietsenkelder, komen van de andere twee gebouwen de eerste wanden boven de grond uit.  

Lees meer

Demping deel vaart wordt verwijderd

De Haarlemmertrekvaart is ter hoogte van de gebouwen Pepper & Salt (kavel 2A) gedeeltelijk gedempt. Dit tijdelijke stukje land wordt de komende weken weer verwijderd.

Lees meer

Storten keldervloer: lange werkdag

Op dinsdag 18 april wordt de keldervloer van Kavel 2B gestort. Bouwer Van Wijnen verwacht dat dit tot in de vroege avond kan doorlopen, en uiterlijk tot 21.00 uur.

Lees meer

Sloop kavel 3 begonnen

Bouwer Van Wijnen heeft buurtbewoners geïnformeerd over de start sloop van kavel 3. Het totale sloopwerk gaat ongeveer 6 maanden duren.

Lees meer

AFBOUW VORDERT SNEL

De eindfase van Blend, Pepper en Salt is in volle gang. Wanden, vloeren, afwerking, alles om er volwaardige woningen van te maken. Ook in de parkeergarage is gestart met de afbouw.
 

Lees meer

HOOGSTE PUNT BEREIKT

Op 27 januari vierde bouwer J.P. van Eesteren een feestje vanwege het bereiken van het hoogste punt van de serie gebouwen Blend, Salt & Pepper. Traditioneel een heuglijk feit in de bouw.
 

Lees meer

BOUW VAN KAVEL 3 VAN START

De vergunning voor kavel 3 is verleend en daarmee onherroepelijk geworden. Het ontwerp is definitief en de bouwer is bekend. Begin maart gaat de sloop beginnen, door bouwer Van Wijnen.
 

Lees meer

INSCHRIJVEN VOOR HUURWONINGEN

Belangstellenden voor de huurwoningen in Blend, en Pepper & Salt kunnen zich aanmelden op de website www.hureninwesterparkwest.nl.  

Lees meer

FUNDERINGSWERK EN DAMWANDEN TRILLEN

Voor het bouwen van de fietsenkelder worden vanaf 5 december damwanden de grond in getrild.

Lees meer

HOOGSTE PUNT BIJNA BEREIKT

Gebouw Blend op kavel 1B is op hoogte. De eerste laag van de dakbedekking ligt erop en van de laatste verdiepingen wordt de gevelbekleding aangebracht.

Lees meer

Start funderingswerk kavel 2B

Bouwer Van Wijnen van Kavel 2B begint met de voorbereidingen van het funderlingswerk. Daarover heeft hij de omwonenden geinformeerd.

Lees meer

Zomervakantie: geen spreekuur

Het inloopspreekuur op woensdagmiddag is dicht tijdens de vakantieperiode.  

Lees meer

Sloop van Kavel 2B

Het laatste zandkleurige kantoorgebouw van het oude kantorencomplex wordt deze weken gesloopt. Dat gaat heel snel: in een paar weken is het gepiept.

Lees meer

De uitkragingen van Salt en Pepper

Er wordt druk gewerkt aan één van de karakteristieke kenmerken van de twee gebouwen Salt en Pepper: de uitkragende bovenste verdiepingen.

Lees meer

De gevels van Salt, Pepper en Blend

Een nieuwe fase in het bouwproces van bouwer J.P. van Eesteren is begonnen: de gevels worden aangebracht. Daarmee wordt langzaam duidelijk hoe de gebouwen er van buiten uit gaan zien.

Lees meer

De woningen op kavel 2B

Op kavel 2B (kijk hier voor de verschillende kavels) komen 250 nieuwe woningen. Het worden 155 vrije sector huurwoningen en 95 middeldure huurwoningen.

Lees meer

10 juni start bouw kavel 2B

In het 2e en 3e kwartaal van dit jaar is Van Wijnen Haarlemmermeer bezig met de sloop van het oude kantoorpand. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 12 weken in beslag nemen.

Lees meer

Kennismaken met Van Wijnen

Wij zijn bouwonderneming Van Wijnen Haarlemmermeer BV. Wij gaan de woningen op kavel 2B realiseren.

Lees meer

Damwand eruit, rustige Kerstvakantie

Het is bijna Kerst. In de laatste dagen voor de Kerstvakantie wordt het laatste stukje damwand van de grote parkeergarage eruit getrokken. In de vakantie zal het stil zijn op de bouwplaats.

Lees meer

Damwand wordt getrokken

De stalen damwand, die begin dit jaar de grond in is getrild om de parkeergarage te kunnen bouwen, wordt er deze weken weer uitgetrokken. Deze werkzaamheden, die tot enige overlast kunnen leiden, zijn begin december klaar.

Lees meer

Bouwer fase 2B: Van Wijnen

WesterparkWest heeft bouwer Van Wijnen Haarlemmermeer betrokken om de woningen op kavel 2B te bouwen. De komende weken wordt het ontwerp voor dit blok verder uitgewerkt.

Lees meer

Foto uit de hijskraan

Extra plaatje

Lees meer

BLEND komt boven de grond

De eerste wanden van gebouw BLEND (kavel 1B) steken boven het maaiveld uit. En dan kan het snel gaan. Volgende week (week 42) komt de eerste verdiepingsvloer er al aan.

Lees meer

Eerste woningen Voortuinen opgeleverd

De boompjes staan in de Voortuinen, de bouwhekken zijn weggehaald: laat de nieuwe bewoners maar komen. De eerste woningen op de tweede verdieping zijn ondertussen al opgeleverd.

Lees meer

De parkeerkelder komt in beeld

Onder de woongebouwen Blend en Pepper&Salt komt een grote parkeerkelder. Het is een indrukwekkend stuk werk, helaas zijn de vorderingen vanaf de straat bijna niet te volgen. Maar vanuit de hijskraan des te beter!

Lees meer

Hoog bezoek in de toren

Mevrouw Alleman woont tegenover De Voortuinen aan de Haarlemmerweg. Ze woont daar al zolang de Gibraltarbuurt bestaat. Aanleiding voor de bouwer om haar uit te nodigen voor een uniek bezoekje.

Lees meer

Storten eerste deel keldervloer van start

Op vrijdag 16 april wordt begonnen met het storten van de keldervloer van de gebouwen Blend, Pepper en Salt. Werkzaamheden kunnen tot laat in de avond doorlopen.

Lees meer

Leibomen kavel 3 verplaatst

Net als bij de andere kavels, worden ook de leilindes langs de vaart op kavel 3 de komende dagen gesnoeid en dan verplaatst.

Lees meer

Hijskraan De Voortuinen vertrekt

De hijskraan die zo lang het beeld heeft bepaald naast de toren van De Voortuinen, wordt komende week afgevoerd. Bouwers parkeren paar dagen in de buurt.  

Lees meer

Werkzaamheden bij de buren

Bij de buren, van de Haarlemmerhof aan de Molenwerf 12-24, is wat mis met het bodemenergie-systeem. Voor de reparatie is het fietspad (Brettenpad) voor fietsers afgesloten tot en met 9 april.

Lees meer

Tijdelijke dam in trekvaart

Vanaf vandaag werkt bouwer JP van Eesteren aan een tijdelijke dam in de Haarlemmertrekvaart. De dam biedt extra ruimte aan vrachtwagens die nodig zijn op de bouwplaats.

Lees meer

Elke woning een boom

De Voortuinen als toren zal van een afstandje goed herkenbaar zijn, als hij klaar is. Voor een groot deel is dat te danken aan de boom die elke woning in de ‘voortuin’ krijgt. 

Lees meer

Parkeerkelder graven betekent grond afvoeren

Grote hopen grond liggen op de bouwplaats van bouwer JP van Eesteren. Een teken dat er gegraven wordt. Maar waarom liggen die bergen grond dan op de bouwplaats?  

Lees meer

Glas in de toren van De Voortuinen

De toren is bijna helemaal van glas voorzien. Met de hijskraan worden enorme kozijnen met glas en al in één keer op hun plek gehesen. Mooi vakwerk door bouwer KondorWessels, en die geven indrukwekkende plaatjes.

Lees meer

HET FIETSPAD IS WEER OPEN

Er kan weer gefietst worden over het Brettenpad. Over nieuw asfalt, een meter breder dan voorheen. Wat ging eraan vooraf, en waarom verbreed?

Lees meer

TOEKOMSTIGE BEWONERS BLIKKEN VOORUIT

Ze staan naar hun huis in aanbouw te kijken, deze toekomstige bewoners. Van een afstandje nog. Maar enthausiast en opgetogen, ze kunnen niet wachten. Nog even en dan krijgt de uitbreiding van de buurt nieuwe gezichten. Wordt vervolgd...

Lees meer

INFORMATIE OVER HET BRETTENPAD

Het Brettenpad wordt opnieuw geasfalteerd en gaat op 28 november weer open. Tot die tijd is een deel van het voetpad ook afgesloten.

Lees meer

HEIPALEN ZONDER HERRIE: HOE WERKT DAT?

Op de grote bouwplaats van de kavels 1B en 2A staan groenkleurige stellingen om een enorme hoeveelheid heipalen de grond in te brengen. Hoe gaan deze palen zonder de gebruikelijke herrie de grond in? Bouwer J.P. van Eesteren legt uit.

Lees meer

HOOGSTE PUNT VOORTUINEN BEREIKT

Hoger worden ze niet, De Voortuinen. Met het storten van het dak van de bovenste verdieping is het hoogste punt van de constructie bereikt. Het kale skelet verandert nu snel.

Lees meer

Warmteleiding klaar, Brettenpad verbreed

De aanleg van warmteleidingen onder het Brettenpad in het Westerpark door Vattenfall is gereed. de komende weken wordt het fietspad opnieuw geasfalteerd, 1 meter breder dan het was.

Lees meer

DOORBOUWEN VOLGENS PLAN

De werkzaamheden door bouwer J.P. van Eesteren voor de woongebouwen Salt, Pepper en Blend verlopen voorspoedig. Het aanbrengen van de damwanden is in week 42 gereed.

Lees meer

DAMWANDEN GAAN DE GROND IN

Komende week, de week van 24 augustus, begint bouwer J.P. van Eesteren op kavel 1B en 2A met de voorbereidingen voor het aanleggen van de parkeerkelder. Wat betekent dat als eerste damwanden worden geplaatst, zodat de grond kan worden afgegraven.

Lees meer

Kennismaking met J.P. van Eesteren goed begin

Op 9 juli organiseerde bouwer J.P. van Eesteren, die de kavels 1B en 2A bebouwt, een kleine kennismaking voor omwonenden. Die smaakte naar meer.

Lees meer

Bouwvak is begonnen

De zomervakantie voor de bouw, kortweg de bouwvak, is vandaag begonnen. Dat betekent dat het een heel stuk rustiger zal zijn op de bouwplaats, de komende 3 weken. Maar helemaal stil ligt de bouw niet.

Lees meer

TOREN WORDT KLAAR GEMAAKT VOOR DE VOORTUINEN

Het skelet van de toren op kavel 1A wordt op verschillende manieren voorbereid op de komst van de Voortuinen.

Lees meer

EINDE SLOOPWERKZAAMHEDEN IN ZICHT

De sloopwerkzaamheden door bouwer J.P. van Eesteren op kavel 1B en 2A zijn voor het grootste gedeelte afgerond. De oude kantoorgebouwen zijn inmiddels verleden tijd.

Lees meer

UPDATE WERKZAAMHEDEN WARMTELEIDINGEN VATTENFALL ONDER BRETTENPAD

De werkzaamheden aan de warmteleidingen die Westerpark West en voormalige Waterleidingterrein (GWL-terrein) van duurzame warmte gaan voorzien, zijn in volle gang.

Lees meer

Bijzonder bezoek uit de buurt

Op speciaal verzoek heeft bouwer J.P. van Eesteren mevrouw Alleman uitgenodigd om even van boven de bouwplaats te komen bekijken.

Lees meer

START BUURTSPREEKUUR BOUW WESTERPARK WEST

Per 24 juni aanstaande zullen we van start gaan met een wekelijks inloopspreekuur speciaal over de bouw en het effect daarvan op de omgeving.

Lees meer

BETONBREKER WERKT OP VOLLE TOEREN

Op de kavels 1B en 2A, bij bouwer J.P. van Eesteren, staan de komende weken in het teken van beton breken.

Lees meer

UITNODIGING: MAAK KENNIS MET BOUWER J.P. van EESTEREN OP 9 JULI

Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u donderdagmiddag 9 juli kennismaken met de bouwer van de gebouwen Blend, Pepper & Salt: J.P. van Eesteren.

Lees meer

WERKZAAMHEDEN WARMTELEIDINGEN ONDER BRETTENPAD

Westerpark West en voormalige Waterleidingterrein (GWL-terrein) worden door Vattenfall van duurzame warmte voorzien.

Lees meer

Voortgangsbericht J.P. van Eesteren over de sloop

Het sloopwerk dat nodig is voor de toekomstige gebouwen Salt, Pepper en Blend verloopt gestaag en volgens planning. Het meeste betonpuin wordt hergebruikt.

Lees meer

Maak kennis met de bouwers (2)

J.P. van Eesteren. Gebouwen slimmer maken.

Lees meer

Fietspad opengebroken voor aanleg duurzame stadswarmte

Aan de parkkant van het project is het fietspad opengebroken om stadsverwarming aan te leggen voor Westerpark West en voor het voormalige Waterleidingterrein.

Lees meer

Maak kennis met de bouwers (1)

Kondor Wessels Amsterdam. Gewoon goed bouwen.

Lees meer

Bouwen ten tijde van Corona

Ook voor de bouw gelden speciale regels in verband met corona.  

Lees meer

Welkom op de site BOUW van Westerpark West

Het is u vast niet ontgaan: de bouw van Westerpark West aan de Haarlemmerweg is nu echt van start.  

Lees meer