EINDE SLOOPWERKZAAMHEDEN IN ZICHT

De sloopwerkzaamheden door bouwer J.P. van Eesteren op kavel 1B en 2A zijn voor het grootste gedeelte afgerond. De oude kantoorgebouwen zijn inmiddels verleden tijd.

Ook de laatste stukken betonpuin worden nog vermalen zodat ze als nieuwe grondstoffen kunnen worden gebruikt. Uiterlijk in augustus is het “breken” van puin klaar. Hierna start het eerste grondwerk, waarvoor we verschillende graafmachines in gaan zetten.

Om de 2-laagse parkeerkelder te kunnen maken, starten we in de tweede helft van augustus met het aanbrengen van damwanden. Door deze werkzaamheden kunt u als omwonende geluidsoverlast ervaren. Overigens werken we wel door tijdens de bouwvak vakantie, maar wel met een kleinere bezetting dan u de laatste tijd van ons gewend bent. We beginnen dan met graafwerk en het demonteren van de kademuur langs de Haarlemmertrekvaart. Tijdens de kennismaking op 9 juli a.s. zal de bouwer hier meer over vertellen. (Zie hier over 9 juli).

Rest ons nog om u namens J.P. van Eesteren een fijne vakantie te wensen.

Terug