BOUW VAN KAVEL 3 VAN START

De vergunning voor kavel 3 is verleend en daarmee onherroepelijk geworden. Het ontwerp is definitief en de bouwer is bekend. Begin maart gaat de sloop beginnen, door bouwer Van Wijnen.
 

Op dit moment staat er nog een oud kantoorgebouw op kavel 3. Met de sloop daarvan verdwijnt het laatste gebouw van het voormalige bankencomplex. Daarvoor in de plaats komen 7 losstaande torens met in het totaal 255 huurwoningen, steeds met 4 appartementen per verdieping. Daaronder komt een parkeergarage. De totale bouwtijd bedraagt ongeveer 3,5 jaar. Uiteraard houden we u over de voortgang op de hoogte.

Terug