HEIPALEN ZONDER HERRIE: HOE WERKT DAT?

Op de grote bouwplaats van de kavels 1B en 2A staan groenkleurige stellingen om een enorme hoeveelheid heipalen de grond in te brengen. Hoe gaan deze palen zonder de gebruikelijke herrie de grond in? Bouwer J.P. van Eesteren legt uit.

Voor de fundering worden 2 typen palen gebruikt, die op dezelfde manier de grond in gaan: via een stalen buis, die eerst 24 meter de grond in wordt gedraaid. In die buis wordt vervolgens een geprefabriceerde paal laten zakken, die rondom met specie wordt aangevuld. Of er wordt wapening in laten zakken, waarna de buis wordt volgestort met beton. Deze funderingspaal wordt dus ter plekke gestort. Bijzonder is daarbij dat de stalen buis direct al weer uit de grond wordt getrokken. Op deze manier worden in het totaal 745 palen de grond in gedraaid. Zonder de geluidsoverlast van het traditionele ‘heien’.

De verwachting is dat alle palen voor het einde van het jaar in de grond zitten. Ondertussen worden de eerste lagen grond al afgevoerd, zodat de kelderbak kan worden aangelegd. Om de aan- en afvoer van de vrachtwagens soepel te laten verlopen en het verkeer op de Haarlemmerweg zo min mogelijk extra te belasten, wordt een tijdelijk plateau aangelegd langs de trekvaart, aan de kant van de bouwplaats.

Terug