AFBOUW VORDERT SNEL

De eindfase van Blend, Pepper en Salt is in volle gang. Wanden, vloeren, afwerking, alles om er volwaardige woningen van te maken. Ook in de parkeergarage is gestart met de afbouw.
 

Ondertussen is de eerste van de 2 torenkranen van bouwer J.P van Eesteren al gedemonteerd. Eind februari wordt gestart met het afbreken van de steigers, eerst met die van Salt. Iedereen wil natuurlijk weten wanneer de ondersteuningsconstructies onder de overhangen van Pepper en Salt weg worden gehaald. De verwachting is dat dit in de loop van april zal gebeuren.

Het wordt ook tijd dat het terrein wordt ingericht. De voorbereidingen daarvoor zijn bezig. Daarvoor dienen nu eerst de nutsaansluitingen op het terrein te worden afgemaakt.

Terug