Kavel X ingezaaid

Kavel X (de bijnaam voor het oostelijk deel van de parkeerplaats naast de ingang van het Westerpark bij de Voortuinen) is ingezaaid. De inrichting van het terrein start op zijn vroegst in 2024.

Dit deel van de parkeerplaats, dat eigendom is van de gemeente, werd tijdelijk gebruikt door de bouwers van WesterparkWest. Nu dat niet meer nodig is, is het stuk grond klaargemaakt om weer over te dragen aan de gemeente. Daarbij is afgesproken om de bestrating weg te halen, verse grond aan te brengen en in te zaaien met gras.

De bewoners van de Voortuinen, die de parkeerplaats in eerste instantie ook gebruikten, kunnen ondertussen terecht in de parkeergarage onder toren Blend. De gemeente zal een nieuw ontwerp maken voor het stukje grond. Het is de bedoeling dat de buurt mee gaat denken over het ontwerp. De inrichting van het terrein start op zijn vroegst in 2024. Dit is in opdracht van stadsdeel West. Nadere informatie volgt.

Terug