10 juni start bouw kavel 2B

In het 2e en 3e kwartaal van dit jaar is Van Wijnen Haarlemmermeer bezig met de sloop van het oude kantoorpand. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 12 weken in beslag nemen.

Vanaf 10 juni zal als eerste het gebouw van binnen volledig “gestript” worden. Van deze werkzaamheden zal van buitenaf weinig zichtbaar zijn. De laatste periode zullen we gebruiken om de resterende constructie te slopen en af te voeren.

Grond- en heiwerkzaamheden
in het derde kwartaal wordt gestart met de eerste bouwwerkzaamheden; het grondwerk en de aanleg van de paalfundering. De heipalen worden met een “trillingsarm” boorsysteem verwerkt, waardoor de mogelijke overlast tot een minimum beperkt blijft. Voor het maken van de fietsparkeerkelder wordt een damwandconstructie aangebracht. Dit kan niet geheel trillingsarm en geluidloos worden uitgevoerd.

Terug