DE DAMWANDEN TRILLEN OP KAVEL 3

Bouwer Van Wijnen heeft het de omwonenden per brief al laten weten: deze weken wordt de damwand gezet op kavel 3. Die worden de grond in getrild en dat kan de nodige (geluids-) overlast geven.

Die is nodig om de grond af te kunnen graven voor de komende parkeergarage, zonder dat het grondwater omhoog komt. Rond 8 november zit de wand er in.

Met de damwand kon worden begonnen meteen nadat het laatste stukje oud kantoorpand was gesloopt. Daarmee is er niets meer te zien van het oude kantorencomplex wat zo lang het beeld bepaalde aan dit stuk van de Haarlemmerweg. Zodra de damwand klaar is wordt ook meteen met de fundering begonnen. Dat betekent eerst funderingspalen maken. Die worden niet geheid, maar worden de grond in geboord. Daarmee wordt overlast door geluid en trillingen tot een minimum beperkt. Dit werk gaat 3 maanden duren.

Terug