Tijdelijke dam in trekvaart

Vanaf vandaag werkt bouwer JP van Eesteren aan een tijdelijke dam in de Haarlemmertrekvaart. De dam biedt extra ruimte aan vrachtwagens die nodig zijn op de bouwplaats.

Op de dam kunnen vrachtwagens worden opgesteld. Met deze extra ruimte wordt de overlast van vrachtwagens op de openbare weg zo veel mogelijk beperkt, en worden onveilige situaties voorkomen.

Voor de dam worden damwanden in de trekvaart getrild. Dat kan tot wat geluidsoverlast leiden. Deze werkzaamheden gebeuren op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur en duren een week, tot 6 februari.

De damwanden worden gebruikt om de aan te brengen grond op zijn plaats te houden (zie het kleurvlak op de tekening). Zo is de dam stabiel terwijl een deel van de Haarlemmertrekvaart gewoon kan blijven stromen.

De omwonenden zijn met een brief geïnformeerd door de bouwer. Daarin staat nog wat meer informatie. Die brief staat hiernaast in de kolom ‘NIEUWSBRIEVEN’ als 'Bewonersbrief dam'.

Terug