Voortgangsbericht J.P. van Eesteren over de sloop

Het sloopwerk dat nodig is voor de toekomstige gebouwen Salt, Pepper en Blend verloopt gestaag en volgens planning. Het meeste betonpuin wordt hergebruikt.

(15 mei 2020)
Het eerste gebouw, direct naast de toren, is al met de grond gelijk gemaakt. Een aantal kranen is nu hard bezig om ruimte te maken voor de nieuw te bouwen kelder. Over vier weken is ook het laatste gebouw, waar nu aan gestart is, geheel gesloopt.

Om invulling te geven aan een duurzamer Nederland wordt op dit project op zeer grote schaal betonpuin vermalen tot nieuwe grondstof voor nieuwe beton. De grondstoffen zand, cement en grind wordt al basismateriaal opnieuw ingezet. Een primeur van formaat, met de mogelijkheid om de gewonnen grondstoffen op het project te hergebruiken. Een gesloten cirkel in optima forma. Hier zijn we trots op. In week 33, dat is de week van 10 augustus, is het sloopwerk geheel gereed en wordt de bouwplaats gereed gemaakt voor het heiwerk.

Terug