Damwand eruit, rustige Kerstvakantie

Het is bijna Kerst. In de laatste dagen voor de Kerstvakantie wordt het laatste stukje damwand van de grote parkeergarage eruit getrokken. In de vakantie zal het stil zijn op de bouwplaats.

Af en toe heeft het trekken van de damwand tot extra geluid geleid. Dat kwam omdat de elementen op dezelfde manier los worden getrild als dat ze de grond in worden getrild. Meestal ging dat gemakkelijk, en soms waren de trillingen duidelijk hoorbaar. Uiterlijk vrijdag 24 december is dat klaar. Wat betekent dat daar in de Kerstvakantie geen overlast meer van zal komen. Ook de meeste andere werkzaamheden van bouwer J.P. van Eesteren op de kavels 1b en 2a zullen stil liggen.

Planning
De vloerplaten voor 'Blend', het gebouw op kavel 1b, kunnen niet worden geleverd in het tempo dat de bouwer had gewild. Hierop heeft hij zijn werkvolgorde aangepast. Blend gaat nu wat minder snel de hoogte in, terwijl nu tegelijkertijd aan de gebouwen Pepper en Salt wordt gebouwd. Daarmee zorgt de bouwer ervoor dat de bouw geen vertraging oploopt.

Terug