Start funderingswerk kavel 2B

Bouwer Van Wijnen van Kavel 2B begint met de voorbereidingen van het funderlingswerk. Daarover heeft hij de omwonenden geinformeerd.

Nu het sloopwerk van het oude kantoorgebouw klaar is, kan de bouwer 'de grond in'. Er wordt een fundering aangelegd en dat begint met funderingspalen. Dat gebeurt door een boorsysteem. De palen worden dus niet ouderwets de grond in geheid. Hierdoor wordt overlast door geluid en trillingen tot een minimum beperkt. Dit boren begint aanvang oktober en duurt 8 tot 10 weken.

Terug