Sloop van Kavel 2B

Het laatste zandkleurige kantoorgebouw van het oude kantorencomplex wordt deze weken gesloopt. Dat gaat heel snel: in een paar weken is het gepiept.

Bouwer Van Wijnen heeft daarover de omwonenden vorige week per brief geïnformeerd. Te meer omdat zulke sloopwerkzaamheden altijd wel leiden tot wat geluidsoverlast en extra vrachtwagens in het verkeer. Tijdens het slopen wordt er gesproeid met water, om de verspreiding van stof te voorkomen.

Tijdens en na de sloop wordt al het materiaal gesorteerd en afgevoerd. Bijna alles kan worden hergebruikt of gerecycled. Eind september verwacht de bouwer het bouwterrein helemaal te hebben leeggemaakt, zodat de echte bouwwerkzaamheden kunnen beginnen. Begonnen wordt met grond afgraven voor de fietsparkeerkelder, en het heien van de funderingspalen. Dat zal met een speciale trillingsarme installatie gebeuren.

 

De sloopwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Soms, bij uitzondering, is het nodig om ook op zaterdag te werken. Dat zal dan gebeuren tussen 7.00 en 13.00uur. De bouwer spant zich in om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Terug