Maak kennis met de bouwers (2)

J.P. van Eesteren. Gebouwen slimmer maken.

Wij zijn J.P. van Eesteren, een landelijk opererende utiliteitsbouwer. We werken aan projecten die grenzen verleggen. Het gaat dan om technisch en organisatorisch complexe projecten, zowel in nieuwbouw, verbouw, als in onderhoud. Onze ambitie is ‘Gebouwen slimmer maken’. En dat mag je op twee manieren lezen: dat we het bouwen zelf slimmer aanpakken, maar ook dat het gebouw slimmere functionaliteiten krijgt. J.P. van Eesteren is onderdeel van TBI, een groot netwerk van bedrijven dat onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. 

Binnen de gebiedsontwikkeling Westerpark West realiseren we drie woongebouwen: Blend, en de combinatie Pepper & Salt. Onze opdracht omvat voornamelijk het slopen van de huidige gebouwen en de bouw van een 2-laagse parkeerkelder met daarop de drie woontorens. In totaal komen daarin 302 huurwoningen. De begane grond van Salt en Blend krijgen commerciële ruimtes. Omvang van het project is ca. 40.000 m2.

Inmiddels zijn we gestart met het slopen van de huidige panden. Dit neemt nog enkele maanden in beslag. Deze zomer starten we met het heiwerk.

Terug