Sloop kavel 3 bijna klaar

Het laatste stukje oud kantoorgebouw van het oorspronkelijke bankencomplex is tegen de grond. Bouwer Van Wijnen is de komende weken bezig het puin verder te sorteren en af te voeren. Daarna wordt de oude kelderbak nog gesloopt.  

Die oude kelderbak wordt nu nog gebruikt voor de voorlopige opslag en het sorteren van het sloopafval: ongeveer 25.000 ton puin! Een deel daarvan wordt hergebruikt als fundering bij de aanleg van de Ring van Antwerpen.

Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor de echte bouw: graafwerk, damwanden, palen aanbrengen en de fundering. Daar wordt begin september mee begonnen. Hierover worden de omwonenden door de bouwer tijdig geïnformeerd.

Terug