DAMWANDEN GAAN DE GROND IN

Komende week, de week van 24 augustus, begint bouwer J.P. van Eesteren op kavel 1B en 2A met de voorbereidingen voor het aanleggen van de parkeerkelder. Wat betekent dat als eerste damwanden worden geplaatst, zodat de grond kan worden afgegraven.

Deze damwanden vormen vervolgens een tijdelijke wand, zodat de bouwkuip stabiel blijft en we de kelder van beton kunnen maken. Op dit moment wordt de damwandstelling aangevoerd. Dit is een grote kraan die de stalen damwanden in de grond zal aanbrengen.

Damwanden zijn stalen profielen die met een trilblok aangebracht worden tot een diepte van ongeveer 18 meter. Voor de heipalen, die we binnenkort gaan plaatsen, kunnen we gebruik maken van geluidsarme boorpalen. Helaas is deze geluidsarme techniek voor de damwanden niet haalbaar gebleken. Het aanbrengen van de damwanden is dan ook iets waar u als omwonende geluidsoverlast van zal ervaren. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. We verwachten dat we deze damwanden-fase in week 42 (rond 14 oktober) kunnen afronden. Wij hopen op uw begrip.

In de week van 31 augustus gaan we de eerste (geluidsarme) heipaal plaatsen. Bij deze mooie mijlpaal hebben we de hulp ingeroepen van een bijzondere buurtbewoner! Binnenkort vertellen we u daar meer over.
(Illustratie door DvhN)

Terug