FUNDERINGSWERK EN DAMWANDEN TRILLEN

Voor het bouwen van de fietsenkelder worden vanaf 5 december damwanden de grond in getrild.

Op kavel 2B is bouwer Van Wijnen al een heel eind gevorderd met het funderingswerk. Begin december zijn alle palen de grond in gedraaid.

Over het trillen van de damwanden heeft Van Wijnen de buurtbewoners per brief op de hoogte gesteld. Net als bij de gebouwen op kavels 1B en 2A kan bij dat trillen geluidsoverlast worden ervaren. Deze werkzaam-heden zullen ongeveer 3 weken duren, en worden uitgevoerd tijdens reguliere werktijden.

Ondertussen wordt er al gewerkt aan de eerste funderingsbalken op de plek waar geen kelder komt.

Terug