TOREN WORDT KLAAR GEMAAKT VOOR DE VOORTUINEN

Het skelet van de toren op kavel 1A wordt op verschillende manieren voorbereid op de komst van de Voortuinen.

Er worden nieuwe liftschachten gemaakt en in de vloeren worden openingen gemaakt voor nieuwe verticale leidingschachten. Hier en daar moet de fundering worden versterkt en er worden dragers rondom de verdiepingen geplaatst om de omloop met balkons te kunnen leggen. De werkzaamheden van de bouwer, Kondor Wessels Amsterdam, liggen in principe stil tijdens de bouwvak (week 30-32). Wel kan het zijn dat incidenteel kleine werkzaamheden verricht moeten worden.

Terug